จุดบริการ


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น

430/4 ม.2 ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่น-อุดร ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

098-845-3849

พิกัด
ศูนย์กระจายสินค้านครราชสีมา

273 ม.11 ต.โคกสูง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000

098-398-0174

พิกัด
ศูนย์กระจายสินค้าอุดรธานี

307/1หมู่6 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

098-398-3054

พิกัด
ศูนย์กระจายสินค้าอุบลราชธานี

20/2 ม.20 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

098-398-2019

พิกัด

ภาคใต้
ศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่

69 ม.2 ถ.สนามบิน - ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

098-398-2117

พิกัด
ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี

183 ม.10 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

098-398-3414

พิกัด
ศูนย์กระจายสินค้าชุมพร

52/18 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190

098-398-2029

พิกัด

ภาคเหนือ
ศูนย์กระจายสินค้าลำปาง

773/1 ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

065-278-0071

พิกัด
ศูนย์กระจายสินค้ากำแพงเพชร

เลขที่ 198 หมู่ 3 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

098-398-2418

พิกัด
ศูนย์กระจายสินค้านครสวรรค์

107 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์60130

092-662-7727

พิกัด
ศูนย์กระจายสินค้าพิษณุโลก

ตึกแถว170 ม.1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โกดังส่งของสีเขียว

092-3766-698

พิกัด

ภาคกลาง
ศูนย์กระจายสินค้าอ่างทอง

69/2หมู่2 ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

092-3747742

พิกัด
ศูนย์กระจายสินค้ากรุงเทพมหานคร

79/10 ท่าอิฐม.5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

098-845-3839

พิกัด

ภาคตะวันออก
ศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี

เลขที่5/9 หมู่7 (ยูเทรินหนองรี) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

061-886-8584

พิกัด