เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทรานเทค แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ปส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2560 ด้วยมีเป้าหมายในการเป็นบริษัทขนส่งชั้นนำระดับประเทศ โดยได้รวบรวมผู้มีความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ในการทำขนส่งจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ และสร้างนโยบายขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดให้บริการครอบคลุมกว่า 95% ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศและกว่า 90% ของการจัดส่งประสบความสำเร็จและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

ปัจจุบัน บริษัท ทรานเทค แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ปส์ จำกัด มีการจัดส่งพัสดุไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบ ธุรกิจถึงธุรกิจ, ธุรกิจถึงบุคคล, บุคคลถึงบุคคล และมีการให้บริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและยังคงพัฒนาโครงสร้างและต่อยอดเพื่อให้เป็นหนึ่งในการให้บริการด้านขนส่ง