บริการของเรา

ทรานเทค เปิดให้บริการจัดส่งพัสดุทั้งในรูปแบบ บริษัทถึงบริษัท, บริษัทถึงบุคคลและบุคคลถึงบุคคล โดยการให้บริการต่างๆได้คำนึงถึงภาพรวมของสังคมว่าการส่งสินค้าพัสดุเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นกับธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งภายใต้การให้บริการของ “ทรานเทค” ได้มีการจัดการให้บริการดูแลผู้ใช้บริการทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

B2B ธุรกิจส่งถึงธุรกิจ

ทรานเทค ได้ให้บริการจัดส่งพัสดุจากบริษัทฯ ห้างร้านกระจายไปยังจุดต่างๆที่เป็นสาขาหรือจุดรับสินค้าของบริษัทฯนั้นๆ โดยเราเป็นผู้ให้บริการที่เข้าใจถึงธุรกิจของผู้ใช้บริการ ด้วยความเหนือระดับของการขนส่งทำให้เราสามารถที่จะเป็นผู้ให้บริการที่มีความเข้าใจในธุรกิจนั้นๆ สร้างความเชื่อใจให้แก่ผู้ใช้บริการเหมือนมีขนส่งเป็นของธุรกิจนั้นๆ

อีกทั้งยังมีการดูแล โดยทีมงาน Customer Service (CS) ที่เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการสอบถามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านการขนส่งให้กับผู้ใช้บริการ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการขนส่ง

B2C ธุรกิจส่งถึงบุคคล

ในยุคที่ธุรกิจรูปแบบระหว่างบริษัทถึงบุคคลกำลังเติบโตขึ้น ด้วยการใช้พื้นที่สื่อสารโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเป็นการขายจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมี Partner ที่ดีในการเข้ามาดูแลจัดการในด้านการขนส่งสินค้า “ทรานเทค” ได้มีการเปิดให้บริการดังกล่าว

ด้วยความสามารถในด้านการขนส่งและความเชี่ยวชาญทำให้ที่ผ่านมา “ทรานเทค”ประสบความสำเร็จอย่างมาในด้านการให้บริการรูปแบบ “บริษัทถึงบุคคล”ทั้งนี้ยังมีความรวดเร็วในการให้บริการทั้งการขนส่งสินค้าและการดูแลด้วยทีมงานคุณภาพ ที่ถูกคัดเลือกมาให้เหมาะสมกับประเภทของลูกค้าจนเป็นที่พึงพอใจกับผู้ใช้บริการ

C2C บุคคลส่งถึงบุคคล

ด้วยความก้าวหน้าทางชั้นเชิงธุรกิจ “ทรานเทค” ได้มุ่งเน้นต่อยอดและเปิดให้บริการการส่งสินค้าระหว่างบุคคลถึงบุคคลโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce)

โดยกำหนดมาตรฐานการให้บริการไว้ในระดับเดียวกับการให้บริการอื่นโดยคำถึงทั้งผู้ส่งและผู้รับ ด้วยความเข้าใจพร้อมทั้งใส่ใจในพัสดุนั้น โดยการให้บริการนอกเหนือจากการขนส่งคือ ตั้งทีม Call Center และเจ้าหน้าที่ดูแลและให้บริการทางช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการติดตามสถานะสินค้าหรือการสอบถามข้อมูลในด้านการให้บริการ